X-Noise sikrer ny kompetanse

 
 

X-Noise merket behovet for en raskere omstilling som følge av pandemien. Nå styrker de sin digitale kompetanse.

 

X-Noise var en av bedriftene som benyttet muligheten til å søke om støtte gjennom det kommunale næringsfondet. Tiltaket er en engangsbevilgning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til omstilling og kompetanseheving hos bedrifter i forbindelse med koronakrisen. X-Noise søkte om 160.000 kroner, og fikk 80.000 kroner.

– Hva betyr pengestøtten for dere?

– Det betyr at vi på en rask måte kan omstille oss for å bli mer konkurransedyktige. Det var allerede i våre planer å øke kompetansen på det digitale. Så kom 2020 – et år hvor vi måtte lære oss å jobbe på andre måter enn vi er vant til. Det betyr blant annet at vi i mye større grad må jobbe digitalt både innen kundekontakt og på markedsføring, forklarer markedskoordinator Anja Guerrera i X-Noise.

Digital utvikling

Den sterke begrensningen i fysiske kundemøter, besøk, messedeltakelse og reiser har økt behovet for kunnskap om digital kundesamhandling og markedsføringsmetoder raskt og dramatisk. I en normal hverdag, uten Covid 19 pandemien, ville markedsarbeidet ha bestått av å frekventere nye nettverk, nasjonale og internasjonale messer, høyskoler og universitet, kompetansegrupper og andre arenaer der det er naturlig å møtes for å utvikle seg, treffe nye kunder og samarbeidspartnere.

– X-Noise er helt avhengig av å være i kontinuerlig utvikling og omstilling. Hånd i hånd med omstillingen fra den tradisjonelle olje- og gassproduksjonen og over i fornybare energiproduksjon følger selvsagt også et svært stort behov for å kunne nå nye kunder innenfor industrien, og også nye markeder, sier hun.

LES OGSÅ: X-Noise i nytt samarbeid: Har utviklet en ny type støyskjerming for byggeplasser

X-Noise ønsker å styrke denne kompetansen internt for å sikre de arbeidsplasser de allerede har, og for å kunne vokse.

– Vi må bruke betydelige ressurser på markedsføring. Vi må ta de riktige grepene skal vi få avkasting i form av økt salg, som igjen gir flere oppdrag og dermed sikrer og øker antall arbeidsplasser.

Omstillingen gått fortere

Guerrera mener koronapandemien har gjort at måten man utnytter de digitale plattformene og verktøyene på har gått fortere. Næringslivet har blitt tvunget til en raskere omstilling enn planlagt.

– Vi opplever at det nå er kritisk å komme opp på et helt nytt kompetansenivå, prøve ut nye metoder og få raske resultater av omstillingen. Det vi før dro ut for å utføre, må vi i større grad gjøre digitalt. Vi kan levere det samme selv om vi ikke kan være tilstede. Dette gjør oss både effektive og mer konkurransedyktige.

LES OGSÅ: Rakkestadbedriften er i førersetet på fornybar energi

Hun tror endringene i måten man jobber på har kommet for å bli.

– Selv om det kommer en vaksine så har måten vi jobber på endret seg i hele næringslivet med for eksempel møter på teams, webinarer, markedsarbeid og kommunikasjon via film. Man kommer ikke til å gå tilbake igjen til slik det var før pandemien. De som for eksempel har opprettet nettbutikk i tillegg til den fysiske butikken legger jo ikke ned nettbutikken når pandemien er over og alle er vaksinert, sier hun.

Viktig å søke

Guerrera mener at når det legges ut slike offentlige støtteordninger så er det en mulighet bedriftene ikke skal la gå fra seg.

– Det er en grunn til at staten kanaliserer pengene til næringsfond. Støtteordningen er for å sikre at næringslivet blir i stand til å omstille seg, og dermed overleve og gi nye arbeidsplasser og gode løsninger for fremtiden. Dette er ikke en økonomisk støtte fordi man sliter, men gis for å øke kompetansen. Det koster penger å omstille seg og få kompetanse. Støtteordningene setter bedriftene i stand til dette, og at man kommer styrket ut etter endt løp.

– Får det noen konsekvenser at dere kun fikk halvparten av det dere søkte om?

– Nei, det gjør bare at vi må ta mer på egen kappe. Vi er uansett takknemlig for det vi fikk. Det gjorde oss i stand til å komme raskere i gang. Vi er allerede i gang med et 6 måneders skoleringsløp hvor vi lærer mer om digital samhandling og moderne digital markedsføring, og alt det som dette medfører, sier hun.

LES OGSÅ: Krise – eller muligheter?