About X-Noise / Om X-Noise

About X-Noise

A quieter work environment enhances productivity and reduces work related stress.
X-Noise has developed a unique silencer technology. With our expertise and equipment, we can visualize unwanted noise and thereby provide a better decision basis for choosing the right solution.
Our silencers can eliminate unwanted noise and create a better, healthier, and safer work environment.

 

Om X-Noise

Et stillere arbeidsmiljø forbedrer produktiviteten og reduserer arbeidsrelatert stress.
X-Noise har utviklet en unik lyddemperteknologi. Med vår ekspertise og utstyr kan vi visualisere uønsket støy og dermed gi et bedre beslutningsgrunnlag for å velge den rette løsningen
Våre produkter og vår teknologi innenfor lyddemping kan eliminere uønsket støy og skape et bedre, sunnere og tryggere arbeidsmiljø.

Work in silence - Grow your business

Rudskogenveien 30
1890 Rakkestad
NORWAY

Tor Henning Gulbrandsen

CEO

torh@x-noise.no

+ 47 938 72 779

Anja

Anja Aarsrud Guerrera

DOcument manager - marketing coordinator

anja@x-noise.no

+47 973 234 36

Kjell Ørka

Assembly Manager

Bjørn A. Bøhleng

Account Manager