Assembly / Montering

Assembly

Assembly is one of our core areas. The assembly areas are approximately 2000 square metres with a maximum capacity of 100 tonnes. Our ability to find solutions for the customer has always been our trademark.
• Assembly at customer
• Sample assembly after production
• Inspection of completed assembly
• Consultations

Account manager X-Noise Bjørn Arild Bøhleng

Montering

Montering er et av våre kjerneområder. Monteringsområdene er cirka 2000 kvadratmeter med en maksimal kapasitet på 100 tonn. Vår evne til å finne løsninger for kunden har alltid vært vårt varemerke.
• Montering hos kunde
• Prøvemontering etter produksjon
• Inspeksjon av fullført montering
• Konsultasjoner

Work in silence - grow your business