Assembly / Montering

Account manager X-Noise Bjørn Arild Bøhleng

Montering

Montering er et av våre kjerneområder. Vår monteringshall er cirka 2000 kvadratmeter med en maksimal kapasitet på 100 tonn.

 

Vi tilbyr:

• Montering hos kunde
• Prøvemontering etter produksjon
• Inspeksjon av fullført montering
• Konsultasjoner, også digitalt.

 

Å finne den beste løsningen for våre kunder har alltid vært vårt varemerke.

Assembly

Assembly is one of our core areas. Our assembly areas are approximately 2000 square metres with a maximum capacity of 100 tonnes.


We provide:
• Assembly at customer
• Sample assembly after production
• Inspection of completed assembly
• Consultations, also digital.

 
Finding the best solution for our customer has always been our trademark.