Services – Dette tilbyr vi

Vi kan hjelpe deg med å skape et bedre arbeidsmiljø

X-Noise er spesialisert på å utvikle støyreduserende løsninger. Våre markeder er både landbasert industri, olje og gass og andre næringer. X-Noise er kjent for å levere komplette, fleksible og modulbaserte systemer for støyreduksjon og vær/frostbeskyttelse.

Modulene er designet for enkel transport, installasjon og demontering. Vi kommer selvsagt også for å montere dersom det er ønskelig. Vi tilbyr våre løsninger over hele verden.

 

Work in silence - Grow your business

Photo by Colin W. By Unsplash