Services – Dette tilbyr vi

Fra støymåling til komplette støyreduserende løsninger

Tjenester:

  • Måling av støy gjennom både visualisering med spesialkamera / program som gjør at man kan “se” lydbølgene overført til film.
  • Måling av støy ved hjelp av teknologien i Soundsensing. Sensorer plasseres på utvalgte punkter og støybølgene kan leses av via et spesialprogram. Med denne løsningen kan vi også sende sensorer til en kunde og lese av data hos oss.
  • Måling av støy med håndholdt måler.
  • En kombinasjon av alle disse.

Rådgiving:

  • Basert på befaring og/eller en eller flere av tjenestene i måling (over) kan vi utarbeide en løsning for hvordan vi best mulig kan løse problemet med støy hos kunden.

Engineering/ Design

Vi kan tegne/designe alle løsninger for å oppnå best mulig reduksjon av støy.

Best på praktiske tilpassinger og brukervennlighet for sluttbruker.


Produkter

  • Produkter for støydemping innen olje/gass, industri, byggeplasser, industrikontor etc.
  • Akustiske kassetter eget design
  • Lydreduserende hus i egen modul system
  • Lydreduserende hus med tekniske løsninger som varme, lys ,sensorere og tilbehør.
  • Lydskjermer, støyreduserende vegger, plater og andre tekniske løsninger fra anerkjente kvalitetsbevisste leverandører

Work in silence - Grow your business