Noise measurement/Støymåling

Måling/visualisering og rådgivning

• Støymåling
• Planer for støyreduserende tiltak
• Prioriteringer av måleresultat
• Evaluering løsninger
• Dokumentasjon
• Oppfølging av prosjekt

Measuring noise/ visualization and consulting

 

• Noise measurement
• Noise-reducing action plans
• Prioritizing of result measures
• Evaluate product solutions 
• Documentation
• Follow-up of projects

Work in Silence - Grow your Business