Consulting / Rådgivning

Consulting

As a part of our complete services, we also offer consulting.

• Noise measurement
• Noise-reducing action plans
• Prioritizing of result measures
• Evaluate product solutions 
• Documentation
• Follow-up of projects

Rådgivning

Som en del av vår komplette service tilbyr vi også rådgivning.

• Støymåling
• Planer for støyreduserende tiltak
• Prioriteringer av måleresultat
• Evaluering løsninger
• Dokumentasjon
• Oppfølging av prosjekt

Work in silence - Grow your business