Engineering

Le Quoc Nhan

Design Ingeniør

X-Noise tilbyr tjenester til bedrifter i alle markedsegmenter (industri, olje&gass, marin, energi), og til hele verden.

 

 • Design/Ingeniør
 • 3D design
 • 2D design
 • Støymåling/ visualisering av støy
 • Normalstøy  pressure dB
 • Akustisk kamera
 • Avansert sensorteknologi
 • Rådgivning og tilrettelegging
 • Teknisk oppfølging/montering

Design Engineering

X-Noise provides services to companies within all market segments (industry, oil, gas, marin, energy), and throughout the world.

 

 • Design/engineering
 • 3D design
 • 2D design
 • Noise measurement
 • Normal noise pressure dB
 • Acoustic special camera solutions
 • Advanced sensor technology
 • Action assessments / Risk assessments
 • Technical follow-up
Work in Silence - Grow your Business