Slik kan du levere den beste løsningen på støydemping i ditt anbud

Løsningene er til bruk rundt bygg og anleggsområder, konsertområder eller andre steder der det skal hindres adgang, redusere/skjerme for innsyn, eksos, støv og lukt fra omgivelsene utenfor arbeidsplassen, og samtidig absorbere støy. Fremfor alt bidrar denne løsningen til et bedre arbeidsmiljø og en lettere hverdag for arbeiderne og roligere omgivelser og miljø for mennesker og dyr i omgivelsene rundt / i støyen.

Hvordan kan jeg måle støyen?

Hvordan finner jeg den rette løsningen for min bedrift?


Støyabsorbsjon.  X-Noise Wall er dobbeltsidige, det vil si at de absorberer støy på begge sider av veggen. Gjerdene Kan settes opp i 90 graders vinkel.

Sikkerhet. Ved å hindre innsyn gjøres også sjansen mindre for «fristende» observasjoner skal føre til at barn eller ungdom klatrer i gjerdene. Det er skjermer også for innsyn for mulige tyver som «sonderer» områder for mulige tyverigjenstander.

Støyveggene er lette. Skulle en støyvegg falle er X-Noise Wall modul svært lett noe som gir svært små sjanser for skader for en person eller gjenstander som får veggen over seg.

Støyveggene er brannsikre, i motsetning til presenning eller treplater.

Bruk av stive støyvegger gir bedre sikkerhet for eksempel i stillas der man i dag bruke presenning som «vegg» for å hindre innsyn, samtidig som det reduserer støy.

X-Noise Wall hindrer at folk utenfra/forbipasserende kan se inn på arbeiderne. Det reduserer også trafikkstøy fra buss, trikk, bil og lastebil for arbeiderne på innsiden av støygjerdene. Dette gir et bedre arbeidsmiljø.

X-Noise Wall   er på grunn av sin lave vekt enkle og stablesystem i kassetter lett å håndtere, laste og losse.

X-Noise Wall   er laget av gjenvinnbart materiale og en unngår unødig plast/presenning. Dette er miljøvennlig.

X-Noise Wall  vil også hindre forstyrrende vind.