NÅ ER X-NOISE REPRESENTERT I NORD NORGE

NÅ ER X-NOISE REPRESENTERT I NORD NORGE

Med Helgeland Portservice AS på laget kan vi nå endelig tilby X-Noise sine profesjonelle løsninger  i Nord Norge.

Helgeland Portservice har fått tilførsel av kompetanse og kommer til å styrke X-Noise på deres sterke monteringskunnskap lokalt.

Helgeland Portservice kan utføre måling- og demping av støy både utendørs og innendørs og Kim André Johansen i Portservice AS er allerede igang med oppfølging av nye jobber og muligheter i Nordland.

Siden 2008 har X-Noise skapt et bedre arbeidsmiljø for mennesker, både for landbasert industri, olje- og gassindustri og mange andre arbeidsplasser.

Med moderne teknologi kan vi visualisere støy. Slik får vi det beste beslutningsgrunnlaget, og kan i samarbeid med kunden finne den beste løsningen. X-Noise teknologien gjør det mulig å levere effektive og treffsikre løsninger til alle typer anlegg.

– Vår teknologi gjør det mulig å nøyaktig lokalisere støyen og lage et støybilde ved hjelp av et spesialkamera. Ut ifra disse målingen kan vi definere omfanget av støyproblemet og deretter designe og produsere den totale løsningen. Våre prosjekter har som regel et resultat på støyreduksjon på mellom 15 og 20 dB og vi opplever stadig økende etterspørsel etter våre tjenester, sier daglig leder i X-Noise Tor Henning Gulbrandsen. 

Vi utfører støyreduserende løsninger helt fra støymåling, prosjektering, design til produksjon og montering.

KONTAKT OSS:

Kim André Johansen
Driftskoordinator
Mobil direkte 952 76 302

kim@portservice.net

Helgeland Portservice AS
Havnegata 35
8663 Mosjøen

Tlf. 922 50 570

Dette tilbyr vi

Støymåling

Støyvisualisering

Rådgivning

Design

Engineering

Produksjon

Montering

Dokumentasjon

  

Rådgivning

Støymåling

Planer for støyreduserende tiltak

Prioriteringer av måleresultat

Evaluering løsninger

Dokumentasjon

Oppfølging av prosjekt

Montering

Montering hos kunde

Prøvemontering etter produksjon

Inspeksjon av fullført montering

Konsultasjoner