Silencers & Enclosures

Silencers & Enclosures

Fleksible modulbaserte løsninger for å dempe uønsket lyd.

X-Noise Silencers kan også benyttes  som værbeskyttelse og for isolering.

X-Noise har over 20 års erfaring på dette feltet.

X-Noise er en erfaren partner som kan delta fra studie til sluttinstallasjon med en rapport om støybildet.

X-Noise Silencers er utviklet i samarbeid med SINTEF.

Vi kan også levere eksplosjonsberegninger for olje og gass.

X-Noise Silencer i syrefast materiale 316

Modulbasert system:

 • Ingen sveising, bare boltefuger
 • Levert til olje og gass med standarddokumentasjon i henhold til
  NORSOK.
 • Ingen deler veier over 25 kg
 • Tilpassede løsninger.
 • Inspeksjonsluker og vinduer på ønsket sted.
 • Kan også brukes til å opprettholde stabil temperatur.
 • Tilgjengelig med eksplosjonsberegning.
 • Kan leveres flatpakket.

 

X-Noise Silencer in Acid Resitant Material 316

Flexible modulebased solutions to mute unwanted sound.
X-Noise Silencers can also be used as weather protection and for insulation.

X-Noise has over 20 years of experience in this field. We are an experienced partner who can participate from study to final installation with a report on the noise picture.
X-Noise Silencers has been developed in collaboration with SINTEF.

We can also supply explosion calculations for oil and gas.

Module based system:

 • No welding, only bolted joints
 • Delivered to oil and gas with standard documentation according to NORSOK.
 • No parts weigh over 25 kg
 • Customized solutions.
 • Inspection hatches and windows at the desired location.
 • Can also be used to maintain stable temperature.
 • Available with explosion calculation.
 • Can be delivered flat packed.

X-Noise Silencer with Aluminim frame

Flexible modulebased solutions to mute unwanted sound.

X-Noise Silencers can also be used as weather protection and for insulation.X-Noise has over 20 years of experience in this field. We are an experienced partner who can participate from study to final installation with a report on the noise picture.
X-Noise Silencers has been developed in collaboration with SINTEF.

We can also supply explosion calculations for oil and gas.

X-Noise Silencer med ramme i aluminium

 

Fleksible modulbaserte løsninger for å dempe uønsket lyd.

X-Noise silencer kan også brukes som værbeskyttelse og for isolering.

X-Noise har over 20 års erfaring på dette feltet.

Vi er en erfaren partner som kan delta fra studie til sluttinstallasjon med en rapport om støybildet.

X-noise Noise Silencers er utviklet i samarbeid med SINTEF.

Vi kan også levere eksplosjonsberegninger for olje og gass.

 

Mobile Control Room / Office

Module based system:

 

 • Can be decorated as an office, eating room, control room, etc.
 • Light and aircondition cab be integrated.
 • Built with modules of noise-reducing elements in aluminum or stainless steel.
 • Exterior surface can be easily cleaned.
 • The control room is constructed accoring to measurements taken on site.
 • The module is delivered flat packed and easy to install.

Mobilt kontrollrom/ kontor

Modulbasert system:

 

 • Kan innredes som kontor, spisestue, kontrollrom, etc.
 • Lys og aircondition integreres.
 • Bygget med moduler av støyreduserende elementer i aluminium eller rustfritt stål.
 • Utvendig overflate kan enkelt rengjøres.
 • Kontrollrommet er konstruert i henhold til målinger gjort på stedet.

   

 • Modulen leveres flatpakket og enkel å installere.