Technical Manager Lars Eriksen.

X-Noise er i positiv utvikling og har siden årsskiftet styrket staben med flere nye ansatte. 

Skal jobbe i det maritime markedet

Vi ønsker velkommen til Lars Eriksen fra Sarpsborg, som ny Technical Manager i X-Noise. Etter å ha bodd og jobbet i både Kina og Danmark i mange år var hjemlengselen definitivt begynt å gjøre seg gjeldene.  – Da muligheten dukket opp hos X-Noise, var valget enkelt, sier Lars. Tilbake i «gamlelandet» gleder han seg over lufteturer med hunden sin, spiller golf eller hygger seg med gode familie og venner.

Lars har sin bakgrunn fra industrien og i den maritime bransjen. Med Teknisk Fagskole, Maskinteknikk fra 2000-2022, og med solid og mange års erfaring fra salg, tekniske beregninger, bedriftsutvikling og prosjektledelse, er vi sikre på at Lars vil tilføye oss verdifull kompetanse og erfaring. Med en som innehar teknisk ansvar for X-Noise sine egne løsninger og produkter, er vi nå godt styrket.

X-Noise har i en årrekke jobbet for å gi gode løsninger på installasjoner i olje og gass, samt i det marine markedet. Med Lars styrker vi både kapasiteten og kompetansen til å lede prosjekter og markedsarbeidet videre på dette området.  

Som Technical Manager skal Lars koordinere, tilrettelegge og drive våre prosjekter i disse markedene. Han vil ha direkte kundekontakt i flere deler av prosessen og skal blant annet koordinere målinger og utarbeide rapporter på støyforhold for prosjekt på installasjoner både on- og offshore.

En trygg arbeidsplass.

Kontrollstasjoner, navigerings- og radiorom samt bemannede maskinrom kan ha maskiner og utstyr som gir støy over den tillatte grensen. Periodisk fremkalt støy og vibrasjon forårsaket av maskiner som stopper eller starter opp med jevne eller uregelmessige mellomrom kan være kilder til uønsket lyd og støy.

Det finnes mange tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet, demping av støy er en av dem. Akkurat det kan X-Noise til fingerspissene.

X-Noise har i en årrekke jobbet for å gi gode løsninger på installasjoner i olje og gass, samt i det marine markedet. Med Technical Manager Lars styrker vi både kapasiteten og kompetansen til å lede prosjekter og markedsarbeidet videre på dette området.

X-Noise har spesielt merket en større etterspørsel fra markedene innen vannkraft, og signerte i 2022 en stor rammeavtale med Skagerak Kraft. For Skagerak Kraft er samarbeidet en viktig del av HMS-satsingen på forebyggende tiltak for å opprettholde til enhver tid gjeldende krav til arbeidsmiljø.
Anleggene ligger fra Valdres i nord til Kragerø i sør og X-Noise skal levere komplett løsning bestående av blant annet kartlegging av støy ved bruk av visualiseringsteknologi, produksjon og installasjon av støyreduserende produkter og opplæring av personell.

Project Engineer Michelle Johansen - Michelle er ansvarlig for støymålingsoppdrag på kraftverk

Vår Project Engineer Michelle har spesielt ansvar for å følge opp våre kunder innenfor vannkraft, men selvsagt skal hun også mange andre spennende prosjekter.