Noise measurement – Støymåling og Støyrapport

Støyrapport

Vi hjelper deg med å finne ut hvordan du best kan oppnå maks effekt av støyreduserende tiltak slik at du får full uttelling for din investering. Lurer du på hvor du skal begynne? Ta kontakt med oss for en helt uforpliktende samtale.

Støyrapport / rådgivning

• Støymåling

• Støyrapport og planer for støyreduserende tiltak
• Prioriteringer av måleresultat
• Evaluering løsninger
• Dokumentasjon
• Oppfølging av prosjekt

Measuring noise/ visualization and consulting

 

• Noise measurement
• Noise-reducing action plans
• Prioritizing of result measures
• Evaluate product solutions 
• Documentation
• Follow-up of projects

Work in Silence - Grow your Business