Ungt Entreprenørskap og næringslivet med viktig samarbeid

Fremtidens kompetanse og gründere skapes gjennom Ungt entreprenørskap/ skolen og næringslivet.  Som bedrift er vi og mange andre med på å løfte, styrke og motivere ungdommene i sitt entreprenørskap.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

UEs programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygges bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

 

Vi i Slåttland Group og X-Noise er stolte over få bidra i juryarbeidet.

Entreprenørskap som fag i skolen kan ved første øyekast virke som en relativt enkel øvelse der ungdommene kan «leke» bedrift.  I virkeligheten er de unge elevbedriftene eksponert for svært mye av det samme som en voksen person ute i arbeidslivet. I tillegg til å lære seg teorien rundt for eksempel regnskap, eller å prise sin tjeneste/produkt, må ungdommene også  lære seg å ta kontakt ukjente mennesker og knytte nye kontakter. De skal skape allianser, kanskje søke om sponsorat eller andre bidrag. De må snakke med ekte kunder og ta ansvar for det de selger eller tilbyr. De må tåle å få avslag fra bedrifter, de må tåle å få kritikk og de må ta det som selv for mange voksne er litt vanskelige henvendelser.

Skaper teamarbeidere

Dette lærer dem i stor grad å finne både egne og andres styrker i et team, og de lærer å fordele oppavene deretter. Ikke minst ser vi at mange finner noe de virkelig brenner for. Det er det helt fantastisk å være vitne til.

Det er en røff verden her ute i næringslivet og hvis vår bedrift kan være med å løfte, styrke og motivere ungdommene er mye oppnådd. Vi håper at ungdommen gjennom sin deltakelse UE, får øynene opp for sitt eget lokale næringsliv. Det er vi svært opptatt av.

Fremtidens arbeidskraft

For oss betyr dette også at vi får en anledning til å bli kjent med fremtidens arbeidskraft og det motiverende og lærerike å få innblikk i et ungt gründersinn.

De unge har mye å bidra med, det er viktig å høre på dem og forstå hvordan de ser verden.

HER kan du følge med på elevbedriftenes konkurranser og plasseringer


Hvordan UE jobber

Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (Ungt Entreprenørskap Norge) og 11 selvstendige fylkesorganisasjoner. Nasjonal enhet har ansvaret for strategi, de pedagogiske programmene og for kontakt med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket. Fylkesorganisasjonene jobber ut mot skolene og lokalt arbeids- og næringsliv, de har egne styrer og ansvar for finansieringen lokalt.

SE finalesending fra 14/4-2021 her