Visste du at vi kan filme støy?

Flere og flere bedrifter ser nytteverdien i å kunne faktisk se støyen med akustisk kamera.

Det unike med metoden er å se spredning av lydbølgene, og om det er lavfrekvent eller høyfrekvent lyd. Det er faktisk mulig å se flere støykilder, på kort og lang avstand, i ett og samme filmopptak.

Metoden gjør at vi sammen med kunden kommer i posisjon for å ta bedre beslutninger på valg av absorbent materiale, mengder og monteringsløsninger. Metoden bidrar til å redusere risikoen for feilinvesteringer.

X-Noise technology.
Work in silence – grow your business.
www.x-noise.no