Work in silence - grow your business

X-Noise har vært en leverandør av støymåling og støydempende løsninger siden 2009. Her kan du se noen av våre prosjekter.

X-Noise teknologi

Er du på leting etter en løsning for støydemping og støyskjerming, men vet ikke helt hva du skal lete etter? Er du usikker på hvor støyen er som verst, hva som generer mest støy og hvordan det ligger an i forhold lovgitte støygrenser?

Kontakt oss så skal vi hjelpe deg videre i prosessen og finne den aller beste løsningen!

 

Demping av uønsket lyd - Støydiagnostikk

Støy på arbeidsplassen eller i nærmiljøet er både plagsomt og helseskadelig. Både konsentrasjonsevne, oppfattelsesevne, sikkerhet og hørselsevne kan bli påvirket og kan gi både stress og ubehag, samt svekket hørsel. Bruk av hørselvern kan være en løsning, men kan gå på bekostning av sikkerhet hvis man ikke kan høre andre lyder og alarmer.

Er du usikker på hvor støyen er som verst, hva som generer mest støy og hvor du ligger i forhold til lovgitte støygrenser kan vi måle dette for deg. Ved hjelp av flere teknikker kan vi gi et bilde av problemet – og vi kan tilby deg den komplette løsningen.

Start video

Latest news from our blog

Our HSEQ principles are well grounded in our long-term strategies

X-Noise, as part of the Slåttland Group development and operation, shall at all times follow the current laws, regulations, and quality systems. X-noise shall be a company with high ethical standards. Openness and fairness should characterize the company`s business and be the basis of trust between colleagues, customers, suppliers, and others. The people who work in the X-noise are the company`s most important resource.

Ethical guidelines 01

X-Noise, as part of the Slåttland Group, shall be a safe workplace for all employees with a focus on dialogues and openness between all levels. Conflicts should be addressed as early as possible to avoid deep conflicts that are difficult to solve. You all have a responsibility, but the leaders have a special responsibility.

Ethical guidelines 02

All employees and others who come in contact with employees will be treated with respect regardless of position, religion, age, color, sex, language, political conviction, family status, sexual orientation, etc.

Ethical guidelines 03

No employees shall, in their work, let themselves be pressured to accept benefits or other tokens of appreciation that may be construed or used by others to allege favoritism, discrimination, collusion, or similarly unacceptable practices.

Careers

Let's grow together

We always need skilled and talented people both in the office and in production.