Nyheter

NEWS

News

Inspeskjonsvindu

    God sikkerhet med inspeksjonsvindu.       I samarbeid med Iriss/Novtech.no  tilbyr vi inspeksjonsvindu.  Vinduet som monteres på våre støyhus, eller i innkapslinger

Les mer »

  Dette tilbyr vi

 • Støymåling
 • Støyvisualisering
 • Rådgivning
 • Design Engineering
 • Produksjon
 • Montering
 • Dokumentasjon

  

Rådgivning

 • Støymåling
 • Planer for støyreduserende tiltak
 • Prioriteringer av måleresultat
 • Evaluering løsninger
 • Dokumentasjon
 • Oppfølging av prosjekt

   Montering

 • Montering hos kunde
 • Prøvemontering etter produksjon
 • Inspeksjon av fullført montering
 • Konsultasjoner