Støydemping – det finnes mange løsninger

Det finnes mange løsninger for et bedre arbeidsmiljø med lavere støypåvirkning. X-Noise leverer til både vannkraft/energiverk, skip, olje og gass plattformer, industri og næringsbygg.

Vi  tilbyr løsninger for lokaler der akustikken (etterklangstiden) er forstyrrende, lydflater eller gardiner for oppheng eller veggmontering samt absorberende løsninger/plater for montering i tak eller vegg/akustikkplater.

I tillegg har vi egne ingeniører som hjelper kunden med  skreddersydde modulbaserte løsninger for innbygging av støyende kilder, for eksempel for kompressorer og lignende.

Estetisk lyddemping.

Lyddempende løsninger trenger ikke være et sår for øyet. Vi tilbyr fine og effektive løsninger på støydemping, enten det er modulbaserte «hus» til støyende maskiner, eller paneler som skal henges opp på vegg.

I tillegg til enkle, metalliske støyabsorberende plater og kassetter, kan en de mer elegante løsningene være «bilder» eller paneler med fototrykk. 

Dette er lyddempende plater uten allergi- og astmafremkallende fibrer, som også kan brukes som estetiske innredningselementer. Helsegevinsten med lyddempende, fiberfrie plater kan dermed være stor. Platene er også svært enkle å gjøre rene. De tåler både vasking og spyling.

Disse egner seg godt på steder der støydempingen skal være mer dekorativ. X-Noise benytter løsninger fra blant annet DeAmp og bildet under viser en løsning til et vannkraftverk.

Her er panelene med foliering benyttet for å dempe støy som skapes fra motsatt side av veggen. – DeAmp – X-Noise

For å finne den løsningen som fungerer best på hvert anlegg må vi måle støyen.  I utforming av løsning tar vi hensyn til både trivsel,  helse og arbeidsmiljø. Som kunde får du alltid et tilbud som tar hensyn til regler og krav, samt gode  anbefalinger fra oss. Støymåling utføres før vi starter designprosessen. Bildet er fra et norsk kraftverk der X-Noise har en rammeavtale på levering av støydempende løsninger.

X-Noise AS står for hele prosessen – fra støymåling, til idé utforming, engineering, produksjon, montering, sending og installasjon med testing.