Støymåling

Visualisering av støy med spesialkamera

lite k
Støyskjerming, Lyddemping, Akustikkplater, Lydabsorbenter, Lydisolasjon, Støydempende gardiner, Måling av støy, Støydiagnostikk, Motordrevne rullegardiner, støyreduserende vegger.

Ved hjelp av norskutviklet teknologi kan X-Noise lokalisere og visualisere støykilder med stor nøyaktighet. Det gir virksomheter mulighet til å isolere støy der den oppstår, framfor å foreta kostbar støydemping over store flater.

Utstyret X-Noise benytter til å «fotografere» støyen gir et bilde i likhet med det man kjenner fra varmesøkende kameraer. En skjerm med et kamera og 156 mikrofoner kan, sammen med avansert programvare, gi et helt spesielt bilde av hvor støykilden befinner seg.

Med slik informasjon tilgjengelig kan man for eksempel sette inn tiltak i et svært begrenset område, men likevel oppnå bedre resultater enn med massiv støyskjerming eller -demping. Det kan gi langt lavere kostnader enn først antatt..

Alternativ 2. Vi kommer med kamera og måleutstyr for raskt å avdekke støyen ute eller inne.

Vår partner i Nordland, Troms, Finnmark og Trøndelag er Helgeland Portservice AS

Stoyhus-Aluminium3
X-Noise. Pålitelig og profesjonell partner med fagkunnskap fra måling til engineering og ferdig løsning.

Fjernavlesing / Støymåling med X-Noise Soundsensing

Vi hjelper deg med å finne ut hvordan du best kan oppnå maksimal effekt av støyreduserende tiltak. 

Vi kan bruke flere metoder for å stille en god støydiagnose. Kontakt oss så hjelper vi deg.

Støyforurensning kommer fra flere kilder.

Med vår nye teknologi kan vi  fjernavlese støybildet hos deg. Ved hjelp av små monitorer  som du selv  enkelt monterer, samles data over en viss periode.

Når perioden for måling er ferdig sender du bare utstyret tilbake til X-Noise og vi kan tilby den riktige løsningen for deg.

Fordeler ved X-Noise Soundsensing

 • Du slipper å sette av tid for besøk og oppmåling
 • Det er ingen reisekostnader som skal dekkes, kun porto.
 • Du har større fleksibilitet til å planlegge målingen når det passer for deg
 • Vi sparer miljøet for både unødig forurensing fra bil/fly
 • Verdifull informasjon som sikrer deg en riktig investering i støyskjermende/ støyreduserende løsninger
 • Vi har profesjonell teknologi, engineering og produksjonen av støyreduserende tiltak. Se mer om dette under hva vi tilbyr.

Slik gjør vi det.

 • Vi sender deg et sett med tre (3) monitorer.
 • Dere monterer enkelt opp der det skal måles.
 • Når måleperioden er over sender dere utstyret tilbake.


Kontakt oss for mer informasjon/ støymåling med X-Noise Soundsensing på : +47 91 69 75 66 eller på +47 97 32 34 36

Hvordan starte registreringen?

Hold inne den svarte knappen i 8 sekunder til enheten begynner å blinke. Sensoren vil koble seg opp mot mobilt nettverk og starte sending av data automatisk. Oppkoblingen og oppstart av sensor tar ca. 30 sekunder, og indikeres ved at sensoren slutter å blinke. Sensoren vil indikere at den er på ved et kort blink hvert 30 sekund.

Er det mulig å stoppe en registrering?

Ja, det er mulig. Hold knappen inn i 8 sekunder. Et rødt lys vil vises. For å bekrefte at sensoren er av kan knappen trykkes på. Hvis det ikke lyser rødt betyr det at den er av.

Batteriets levetid

Internbatteri: 3 dager.

Ekstern batteripakke: 1-2 mnd.

Sensoren kan kobles til ekstern strøm gjennom egen strømadapter.

Hvordan skal enheten plasseres i lokalet?

Enheten kan enten henges på vegg eller plasseres slik at den står mot lydkilden. Sensoren skal ikke ligge “flatt” med toppen opp eller ned. Sensoren skal helst festes i hode høyde, over bakken.

Hvordan henges den opp?

Festes på stativ eller vegg (borrelås).

Hvor på enheten samles lyden inn?

Midt på, foran. Det er et lite hull til mikrofonen. I hullet er det en akustisk membran som holder sensoren tett.

Tar enheten opptak av talestemme?

Nei. Enheten prosesserer lyd kontinuerlig, og beregner lydnivå som lagres i korttidsminnet, slik at det er kun lydnivå som blir sendt/lagret/kommunisert.

Hva er lengste avstand til støykilden for best opptak?

Anbefaler å sette lydsensoren nært støykilden.  

Hva er temperatur toleransen?

-10°C til +30°C

Tåler den fuktighet?

Ja. Den er laget for utendørs bruk, og tåler både regn, snø og fukt (IP45).

Lagrer sensoren lyddata?

Sensoren lagrer ingen data på sensoren.

Hva måler sensoren?

Lydnivåene LAFmax, LAmin og LAeq.

*LAeq er ekvivalent dB(A) nivå over 60s (1min).

Med X-Noise Soundsensing teknologien kan vi lese av lyden/støybildet uten å være fysisk tilstede.

1. Knapp for AV/PÅ 2. Ekstern tilkobling (ikke i bruk) 3. Lysindikator 4. Trykkmembran 5. Micro USB inngang for lading 6. Ekstern strøminngang

X-Noise Soundsensing kan festes direkte på vegg og kan også brukes utendørs.

Start video
Start video

Støyrapport / rådgivning

 • StøymålingStøyrapport og planer for støyreduserende tiltak
 • Prioriteringer av måleresultat
 • Evaluering løsninger
 • Dokumentasjon
 • Oppfølging av prosjekt

Measuring noise/ visualization and consulting

 • Noise measurement
 • Noise-reducing action plans
 • Prioritizing of result measures
 • Evaluate product solutions
 • Documentation
 • Follow-up of projects

Work in silence - Grow your business