Om støy og arbeidsmiljø

Beskytt ansatte og omgivelser for unødvendig støybelastning

(UTDRAG) Arbeidstilsynet har gode beskrivelser av hvor skadelig effekten av støy og uønsket lyd kan være for deg på arbeidsplassen, hjemme eller ute.

Høyrselsskade kan oppstå både når du blir utsett for sterk støy og impulslyd.

Sterk støy

Langvarig støybelastning kan redusere høyrselen gradvis. Det første symptomet er som regel at evna til å høyre høgfrekvente toner blir svekt. Dersom det ikkje blir gjort noko for å redusere støynivået, kan skaden utvikle seg videre. Etter kvart vil det også bli vanskeleg å høyre lyder i dei lågare frekvensområda. Høyrselstap forårsaka av støy, kan ikkje lækjast.

Impulslyd

Impulslyd er svært sterk og kortvarig støy som eksplosjonar, slaglyd, skot frå gevær, spikarpistol og liknande. Regelverket sett ei grense på 130 dB (C) Peak for impulslyd i ein normal arbeidssituasjon. Impulslyd kan gjere direkte og uoppretteleg skade på høyrselen, både i form av høyrselstap og kronisk øyresus (tinnitus).

Du kan lese mer om dette her.

Støy har konskvenser for hele økosystemet

Effekten av uønsket støy gir langt flere problemer enn støyskader forårsaket av bråkete arbeidsplasser. Nyere forskning  på uønsket eller forstyrrende lyd , viser at støy har konsekvenser for hele økosystemet.

Støy gir dramatisk effekt i naturen

Støyforurensning kan forstås som et utilsiktet biprodukt av urbanisering, transport eller industri. Støy er definert som er et karakteristisk trekk som følge av både urbanisering og befolkningsvekst i verden. Uønsket lyd kan også være tilsiktet, for eksempel ved bruk av seismiske undersøkelser, bruk av lydpistoler for å kartlegge havbunnen og sonarer som brukes til å oppdage objekter under vann. All denne støyen, enten den er tilsiktet eller ikke, kan endre våre akustiske omgivelser i den grad at det kan gi dramatiske effekt på naturen. Det kan til og med kanskje føre til evolusjonære endringer da arter alltid vil forsøke å tilpasse seg de til enhver tid rådende omgivelser og betingelser. (G.Shannon, Bangor University, How noise pollution is changing animal behaviour, dec 2015)

Dyrelivet påvirkes

Dyr bruker lyd av mange forskjellige grunner, blant annet for å navigere, finne mat, tiltrekke kamerater og å unngå rovdyr. Støyforurensning gjør det vanskelig for dem å utføre disse oppgavene, noe som påvirker deres evne til å overleve. Ny forskning har for eksempel vist at høye lyder fører til at larvenes hjerter slår raskere og noen fuglearter får færre kyllinger. 

Støy forstyrrer kommunikasjon

Skipsfart, oljeboring, ekkolodd og seismiske tester har gjort det engang rolige marine miljøet støyende og kaotisk. Hvaler og delfiner påvirkes spesielt av støyforurensning. Disse sjøpattedyrene er avhengige av ekkolokalisering for å kommunisere, navigere, mate og finne kamerater. Overflødig støy forstyrrer disse evnene. Forskning har vist at ekkolodd kan forårsake massestranding av hvaler på strender, og at den har endret spiseadferden til den truede Blåhvalen.