Safety Air Guns / Blåsepistoler

Silvent 007- S

SILVENT 007-S with stainless steel nozzle. The stainless steel nozzle fits best where really tough demands are made. The nozzle’s solid stainless steel nozzle is designed to withstand hard mechanical wear.

 

Feel free to contact us for questions.

 

 • Connection in metal + check valve
 • Soft Grip
 • Stainless nozzle
 • Very precise control of the blowing force Blowing force 2.8 N (9.9 oz).
 • Reduces the risk of compressed air entering the bloodstream
 • OSHA approved

 

Noise reduction 50%
Air / cost savings 47%

Silvent 007-S Blåsepistol

SILVENT 007-S blåsepistol med dyse i rustfritt stål. Dysen i rustfritt stål passer best der det stilles tøffe krav. Dysens faste rustfrie ståldyse er designet for å motstå hard mekanisk slitasje.

Kontakt oss gjerne for spørsmål.

 

 • Tilkobling i metall + tilbakeslagsventil
 • Mykt grep
 • Rustfritt dyse
 • Meget presis kontroll av blåsekraften
 • Blåsekraft 2,8 N (9,9 oz).
 • Reduserer risikoen for at trykkluft kommer inn i omløpet
 • OSHA godkjent

 

Støyreduksjon 50%

Luft / kostnadsbesparelser 47%

Silvent 59002W

SILVENT 59002W is a blowing gun equipped with an energy-saving flat nozzle that generates strong and efficient blowing power while keeping the noise level exceptionally low.

 

The blow gun utilizes the compressed air optimally and has a unique construction which has introduced something completely new in the blowing technology. The effect is achieved through the aerodynamic design of the nozzle, which maximizes the co-ejection while each hole profile is designed to have as large a flow area as possible.

 

The blow nozzle is manufactured entirely in the high-performance material Zytel, which has enabled the unique and very complex Laval holes. The small holes combined with the nozzle’s aerodynamic slots provide high efficiency. This blowgun is ideal when you need to blow quickly and efficiently without risking surface scratches.

 

Noise reduction 78%
Air / cost savings 55%

Silvent 59002W Blåsepistol

SILVENT 59002W er en blåsepistol utstyrt med en energisparende flat dyse som genererer sterk og effektiv blåseeffekt. Den holder samtidig lydnivået eksepsjonelt lavt.

 

Blåsepistolen utnytter trykkluften optimalt og har en unik konstruksjon er ny i blåste teknologien. Effekten oppnås gjennom den aerodynamiske utformingen av dysen, som maksimerer samutkastingen mens hver hullprofil er designet for å ha et så stort strømningsområde som mulig.

 

Blåsemunnstykket er produsert utelukkende i høy-ytelsesmaterialet Zytel, noe som har muliggjort de unike og veldig komplekse Laval-hullene. De små hullene kombinert med dysens aerodynamiske spor, gir høy effektivitet. Denne låsepistolen er ideell når du trenger å blåse raskt og effektivt uten å risikere overflateriper.

 

Støyreduksjon 78%

Luft / kostnadsbesparelser 55%

 

Silvent 2055-S

SILVENT 2055-S: with a stainless steel nozzle.

 

Recommended if your application requires extreme resistance to wear. The nozzle can withstand nearly any existing application. Designed with aerodynamic slots to use compressed air optimally and generate as little sound as possible. The blowing force is equivalent to the aluminum nozzle on our standard 2000 series gun. Blowing force 15.0 N (3.3 lbs).

 

Noise reduction 78%
Air / cost savings 55%

Silvent 2055-S Blåsepistol

SILVENT 2055-S: med rustfritt munnstykke.

 

Denne anbefales hvis bruken krever ekstrem slitestyrke. Dysen tåler nesten alle eksisterende applikasjoner. Designet med aerodynamiske spor for å bruke trykkluft optimalt, og generere så lite lyd som mulig. Blåsekraften tilsvarer aluminiumsdysen på vår standard 2000-serie pistol. Blåsekraft 15,0 N (3,3 pund).

 

Støyreduksjon 78%

Luft / kostnadsbesparelser 55%