PVC Støyreduserede gardiner/porter

PVC støyreduserende gardiner

 • PVC-gardinen brukes i innemiljøer for å hindre spredning av skadelige røykgasser, beskytte mot damp og støv, samt skadelig UV-stråling og sveiserøyk.
 • PVC-gardinen innendørs demper også støy.
 • PVC-dør og gardin beskytter mot kald trekk, regn, røyk, sveiseblink, støy, damp og støv.

PVC dører for passasjer og porter

 • PVC døren beskytter mot kaldtrekk ved døråpninger og hindrer spredning av damp og støv, noe som gir et bedre arbeidsmiljø.
 • Med gjennomsiktige PVC-lister er det lett å passere gjennom.
 • PVC dørene bidrar også til å holde
 • Stopper opptil 90 % av varmetapet ved døråpninger.
 • Den er lettere og holder en jevn og behagelig temperatur inne i rommet og stort varmetap forhindres.
 • Dette er en lønnsom investering for både miljø og arbeidsmiljø.
 • Vi leverer også enkel og stabil pendeltør i transparent PVC, eller som kombinasjonsløsning med sort PVC.
 • Bidrar til å senke varmekostnadene nede om vinteren.