Kontakt X-Noise

Daglig Leder

Tor Henning Gulbrandsen

Anja Aarsrud Guerrera

HSEQ Koordinator - Markeds Koordinator

Kjell Ørka

Montør

Le Quoc Nhan

Design Engineer

Lars Eriksen

Teknisk Manager

Michelle Johansen

Prosjekt Ingeniør
Støyskjerming, Lyddemping, Akustikkplater, Lydabsorbenter, Lydisolasjon,
Støydempende gardiner, Måling av støy, Støydiagnostikk, Motordrevne rullegardiner, Støyreduserende vegger.

Våre kunder i Nord-Norge betjenes av Helgeland Portservice AS

X-Noise Nord-Norge

Per Tore Stornes