Våre markeder

On og offshore, skipsfart, industri, næringsmiddelindustri, bygg og anlegg, kontormiljøer i inn og utland

Helseskader relatert til støy som gir et dårlig arbeidsmiljø er et økende problem. X-Noise tilbyr et bredt spekter av løsninger for støydemping, støymåling og alle løsninger for reduksjon av støy på arbeidsplassen eller i hjemmet.

Problemer med uønsket lyd kan finnes i alle bransjer og i mange forskjellige typer arbeidslokaler. Et dårlig lydmiljø er ikke alltid relatert til høy eller uønsket lyd, men kan også være rom med klang og dårlig akustikk som gjør selv det p føre en samtale vanskelig.

Vår teknologi er av høy kvalitet og et vanlig resultat av våre løsninger for støydemping med våre løsninger er mellom -15 til 20dB reduksjon av støynivået.

X-Noise utfører støydiagnose, støymåling, samt utvikler, engineerer, produserer og monterer løsninger.

Våre markeder er både on- og offshore, marine, industri, helse og næringsmiddel.

X-Noise teknologien

Vå teknologi og løsninger er et resultat av med enn 12 år i bransjen. Hos oss får du profesjonell hjelp av ingeniører og eksperter på lydmåling med både støykamera, støysensor og støymåler.

Støyforurensning kommer fra flere kilder.

Med vår nye teknologi kan vi  fjernavlese støybildet hos deg. Ved hjelp av små monitorer  som du selv  enkelt monterer, samles data over en viss periode.

Når perioden for måling er ferdig sender du bare utstyret tilbake til X-Noise og vi kan tilby den riktige løsningen for deg.

Utstyret X-Noise benytter til å «fotografere» støyen gir et bilde i likhet med det man kjenner fra varmesøkende kameraer. En skjerm med et kamera og 156 mikrofoner kan, sammen med avansert programvare, gi et helt spesielt bilde av hvor støykilden befinner seg.

Med slik informasjon tilgjengelig kan man for eksempel sette inn tiltak i et svært begrenset område, men likevel oppnå bedre resultater enn med massiv støyskjerming eller -demping. Det kan gi langt lavere kostnader enn først antatt..

Våre løsninger er tilgjengelige i hele verden

Ta kontakt med oss på post@x-noise.no

Kontakt