X-Noise silencere til Singapore

X-Noise med kontrakt på å levere støyhus til Singapore.

 

X-Noise leverer støydempingsløsninger som støyhus, støygardiner og andre løsninger til forskjellig industri. Markedet er både i Norge, Europa og Asia.

X-Noise har signert kontrakt av leveranse på 14 støyhus til Semb Corp Marine i Singapore.

Skal til offshore

Disse støyhusene som skal ut på oljeplattform, skal produseres i sommer og shippes til Singapore tidlig på høstparten. 

X-Noise samarbeider med  ingeniører i både Norge og Vietnam som sikrer at våre alle støyhus blir  designet etter nøye spesifikasjoner, og i nært samarbeid med kunden. 

-Det er moro å kunne levere såpass store bestillinger med støyhus fra Norge, og at vår teknologi på støyskjerming er ute i verdensmarkedet. Dette sier Tor Henning Gulbrandsen som er daglig leder i X-Noise Norge. 

Det er mange detaljer som skal på plass, og ikke alle støyhus er  nødvendigvis like.

Det er også mange som skal være med i beslutningsprosessen hos kunden, noen som krever en god dialog. 

-Når det er så store avstander er det takket være den effektive måten vi kan kommunisere på via for eksempel Teams som er nøkkelen, sier Tor Henning. 

X-Noise design

Le Quoc Nhan er fra Vietnam men arbeider både i Norge og i Vietnam. Han er en av våre design ingeniører og har blant anet tegnet støyhusene som skal til Semb Corp Marine. 

Lydisolasjon og støydemping blir stadig mer aktuelt for flere bransjer

Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen, er den vanligste yrkesskaden i Europa. Omlag halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet mottar, er meldinger om hørselskader.

Arbeidsgiver skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. En forsvarlig drevet arbeidsplass innebærer også at arbeidsgiver er klar over i hvilken grad støy påvirker arbeidstakernes helse. En arbeidsplass der medarbeiderens  miljø, sikkerhet og velferd er ivaretatt er attraktiv og gir på mange måter gevinst for bedriften.

Hva er støy?

Støy er definert som uønsket lyd, og disse deles gjerne inn i to typer:

 1. Irriterende støy fra f. eks. ventilasjonsanlegg, vifte i PC-en og lignende.
 2. Skadelig støy fra støyende omgivelser > 80 dB (A) og impulslyd > 130 dB (C).
 

Støynivå måles i desibel (dB). En alminnelig samtale ligger på omkring 65 dB, mens et rop når opp i omlag 80 dB. Skalaen er slik at hver gang lydeffekten dobles, øker desibelnivået med tre dB. Lydeffekten av for eksempel 83 dB vil derfor være dobbelt så høy som av 80 dB.

En avgjørende faktor for hvor skadelig støyen er, er også hvor lenge støyen varer, og hvor ofte arbeideren blir utsatt for den. 

Hørselsskade kan oppstå når

 • du stadig utsettes for sterk støy: Langvarig støybelastning kan redusere hørselen gradvis. Det første symptomet er som regel at evnen til å høre høyfrekvente toner blir svekket. Dersom det ikke gjøres noe for å redusere støynivået, kan skaden utvikle seg videre. Etter hvert vil det også bli vanskelig å høre lyder i de lavere frekvensområdene. Hørselstap forårsaket av støy, er uhelbredelig.
 • du utsettes for impulslyd: Impulslyd er meget sterk og kortvarig støy som eksplosjoner, slaglyd, skudd fra gevær, spikerpistol og lignende. Regelverket setter en grense på 130 dB (C) PEAK for impulslyd i en normal arbeidssituasjon. Impulslyd kan gjøre umiddelbar og uopprettelig skade på hørselen, både i form av hørselstap og kronisk øresus (tinnitus).

I tillegg er visse kjemikalier ototoksiske, det vil si «giftige for øret». Risikoen for å få en støyskade er større når man arbeider i støyende omgivelser og med slike stoffer samtidig. Les mer om hørselsskadelige kjemikalier.

Annen helserisiko

Støy virker inn på flere ting enn hørselen, og kan være helsefarlig selv når den ikke medfører hørselstap. Støy kan blant annet

 • påvirke hjerte og karsystemet
 • gi høyere blodtrykk
 • bidra til muskelspenninger, fordøyelsesbesvær med mer
 • påvirke ufødte barn
 • bidra til stress, selv når lydnivået er relativt lavt
 • virke irriterende, trettende og redusere konsentrasjonsevnen og oppmerksomheten
 •  

Økt risiko for ulykker

Støy øker også risikoen for ulykker:

 • Støy gjør det vanskeligere å høre og forstå signaler riktig.
 • Fare- og varselsignaler kan overdøves.
 • Arbeidstakere kan distraheres.
 • Støy bidrar til stress, noe som øker belastningen og risikoen for at det gjøres feil i arbeid som krever oppmerksomhet.
 • Det er viktig å være oppmerksom på den økte risikoen for ulykker når man foretar risikovurderinger av støy.

 

Hvem er mest utsatt?

Risikoen for å utvikle støyskader varierer fra person til person, men det er påvist støyskader hos mennesker i miljøer med støypåvirkning under 85 dB (A). Alle som utsettes for støy, er i risikogruppen for å utvikle støyskader. Dess høyere støynivået er og dess lenger eksponeringen varer, desto større er risikoen for at støyen kan forårsake skade.

Enkelte bransjer er likevel mer utsatt enn andre. Bygg- og anleggsindustrien og Forsvaret er blant bransjene som melder flest støyskader til Arbeidstilsynet.

Støygrenser ved ulike typer arbeid

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier setter grenser for tillatt lydtrykknivå i arbeidsmiljøet. Disse grensene er tilpasset de hensynene som må tas ved forskjellige arbeidsforhold. De fleste steder er det ikke tilstrekkelig at arbeidstakerne sikres mot et støynivå som er så høyt at det kan gi hørselsskader. Nivåene er derfor delt inn i tre ulike grupper. virksomheten bør alltid redusere støybelastingen til nivåer minst ti dB lavere enn angitt i tabellen.

Der hvor arbeidstakerne utsettes for et normert ekvivalentnivå som overstiger grensene i støygruppene, har arbeidsgiver plikt til å iverksette tiltak for å redusere støybelastningen. Hvis det er grunn til å anta at de anbefalte grensene overskrides, skal arbeidsgiver sørge for å få utført så omfattende støymålinger at det er mulig å vurdere den faktiske støybelastningen arbeidstakerne utsettes for.

KILDE: Arbeidstilsynet

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle