Baffler og lydabsorbenter

Akustisk lydkontroll i produksjonslokaler

Lydbaffler for industrilokaler og hygienebaffler for næringsmiddelindustrien.

Lydbaffler for opphenging eller veggmontering.

Dette er en løsning for eksisterende lokaler, der akustikken (etterklangstiden), er irriterende.

De akustiske egenskapene til absorbenten utnyttes best ved både vegg- og takmontering, og eliminerer flere lydrefleksjoner.

 • 40 mm mineralull
 • 0,1 mm slitesterk venilduk, bruddstyrke 65 N / mm
 • Innvendige sveisede ledd for å forhindre at støv og bakterier samler seg i utvendige skjulte lommer.
 • Tåler en konstant relativ fuktighet opp til 90% ved 30 grader, uten at fuktighet trenger inn i absorbenten
 • Kileformet topp for mindre støvsamling.
 • Enkelt og fleksibelt fjæringssystem.
 • 1,4 ledeplater pr. m2 gulvareal.
 • CE-merket
Production-Facilities3

Acoustic Sound Control - Office

Sound baffles for hanging or wall mounting.

This is a solution for existing premises, where the acoustics (reverberation time) are annoying!

The acoustic properties of the absorbent are best utilized for both wall and ceiling mounting, eliminating multiple reflections of sound.

 • 40 mm mineral wool care
 • Inner welded joints, to prevent dust and bacteria and accumulate in exterior hidden pockets
 • Wedge-shaped top for less dust collection
 • Simple and flexible suspension system
 • CE marked

Akustisk Lydkontroll - Kontor

Lydflater for opphenging eller veggmontering.

Dette er en løsning for eksisterende lokaler, der akustikken (etterklangstiden) er irriterende.

De akustiske egenskapene til absorbenten utnyttes best ved både vegg- og takmontering, og eliminerer flere lydrefleksjoner.

 • 40 mm  mineralull
 • Innvendige sveisede ledd for å forhindre at støv og bakterier samler seg i utvendige skjulte lommer
 • Kileformet topp for mindre støvsamling
 • Enkelt og fleksibelt fjæringssystem
 • CE-merket

Acoustics - Garage

Absorbents for ceiling or wall mounting.

This is a solution for existing premises, where the acoustics (reverberation time) are annoying!

The acoustic properties of the absorbent are best utilized for both wall and ceiling mounting, eliminating multiple reflections of sound.

 • Hygiene: : Mineral wool does not form a breeding ground for microorganisms
 • Fire Class: A
 • Cleaning: Vacuuming
 • Light Reflection: 64%
 • Dimensions: 120 x 60 cm, with 50 mm stone wool core

Akustikk i garasje

Absorberende løsninger/plater for montering i tak eller vegg.

Dette er en løsning for eksisterende lokaler, der akustikken (etterklangstiden) er irriterende.

De akustiske egenskapene til absorbenten utnyttes best for både vegg- og takmontering, og eliminerer flere lydrefleksjoner.

 • Hygiene: Mineralull danner ikke grobunn for
 • mikroorganismer
 • Brannklasse: A
 • Rengjøring: Støvsuging
 • Lysrefleksjon: 64%
 • Mål: 120 x 60 cm, med 50 mm steinullkjerne
Vegg-og-tak-absorbent
Takaborbent

Sound Absorbing Polyethylene Foam

Absorbent for engine, compressors, generators, turbines and pumps. Can also be used as sound-absorbing walls in combination with safety grids on machines and robotic cells.

 • Low weight with structural strength
 • Extremely good absorption especially at low frequencies
 • Low installation cost, can be directly pasted into existing equipment
 • Waterproof

Lydabsorberende Polyetylen-skum

Absorbent for motorer, kompressorer, generatorer, turbiner og pumper. Kan også bli brukt som lydabsorberende vegger i kombinasjon med sikkerhetsnett på maskiner og robotrom/robotceller.

 • Lav vekt og strukturell styrke
 • Ekstremt god absorbsjon, spesielt ved lave frekvenser.
 • Lave installasjonskostnader, kan settes rett inn i eksisterende utstyr.
 • Vanntett