Rammeavtale med Skagerak Kraft

Skagerak Energi og X-Noise har inngått en treårs rammeavtale der X-Noise skal levere støydempeløsninger til 49 kraftanlegg.