NÅ ER X-NOISE REPRESENTERT I NORD NORGE

NÅ ER X-NOISE REPRESENTERT I NORD NORGE Med Helgeland Portservice AS på laget kan vi nå endelig tilby X-Noise sine profesjonelle løsninger  i Nord Norge. Helgeland Portservice har fått tilførsel av kompetanse og kommer til å styrke X-Noise på deres sterke monteringskunnskap lokalt. Helgeland Portservice kan utføre måling- og demping av støy både utendørs og […]

Visste du at vi kan filme støy?

Flere og flere bedrifter ser nytteverdien i å kunne faktisk se støyen med akustisk kamera. Det unike med metoden er å se spredning av lydbølgene, og om det er lavfrekvent eller høyfrekvent lyd. Det er faktisk mulig å se flere støykilder, på kort og lang avstand, i ett og samme filmopptak. Metoden gjør at vi […]

Ungt Entreprenørskap og næringslivet med viktig samarbeid

Fremtidens kompetanse og gründere skapes gjennom Ungt entreprenørskap/ skolen og næringslivet.  Som bedrift er vi og mange andre med på å løfte, styrke og motivere ungdommene i sitt entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro […]